PRIVACY POLICY

1. Het gebruik van klantinformatie

Uw persoonlijke gegevens die u verplicht of optioneel kunt of moet invullen op www.trendezmode.nl heeft Trendenzmode nodig voor het verwerken van u verzoek of voor het reageren op uw vraag of opmerking. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres zijn daar voorbeelden van. Uw naam en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt als eventueel post of bezoekadres adres naar aanleiding van uw verzoek. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor elektronische communicatie tussen Trendenzmode  en u. Antwoorden op uw vragen en/of opmerkingen zullen ook vaak per e-mail verlopen. Uw telefoonnummer wordt, tot slot, alleen gebruikt om op uw verzoek contact met u op te nemen. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in de database van www.trendezmode.nl. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet.

2. Opslag van de informatie

Uw persoonlijke gegevens en uw bestelgegevens worden bewaard in een beveiligde database. Periodiek zullen deze gegevens geschoond worden en oude gegevens worden verwijderd. Bij vragen over de gegevens die Trendenzmode van u heeft opgeslagen, kunt u contact op ons opnemen via het contact menu op www.trendezmode.nl. U zult dan zo spoedig mogelijk de door Trendenzmode geregistreerde informatie ontvangen. Voor zover uw klanteninformatie nog aanwezig is en u deze wilt laten verwijderen, kunt u door middel van hetzelfde communicatiekanaal hiertoe aan ons een opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen, zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

3. Informatieverstrekking aan derden

Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht, verhandeld noch verhuurd aan derde personen, instantie of organisaties. Daarmee worden gegevens over uw aankopen niet verstrekt aan derde, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Indien dit voorkomt zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

4. Uw toestemming

Door gebruik te maken van www.trendezmode.nl gaat u akkoord met het door Trendenzmode verzamelen van gegevens en gebruik hiervan op de hierboven beschreven manier.

5. Wijzigingen

Wijzigingen van de Privacy Policy worden duidelijk kenbaar gemaakt op onze website.

6. Overige

Bij vragen over de Privacy Policy of de toepassingen hiervan, kunt u contact met ons opnemen via het contact menu op www.trendezmode.nl.